• KISIRLIK-İNFERTİLİTE NEDİR?

    İnfertilite, yani istenildiği halde çocuk sahibi olamama pek çok toplumda önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır

  • TÜP BEBEK NEDİR

    Yumurta ve spermin alınarak vücut dışında döllenmesi işlemidir. İlk olarak basit bir tüp içinde yapıldığı için bu şekilde adlandırılmaktadır.

KAP_Logo_ana

2007 yılında Ankara da Hekimler ve akamisyenlerce kurulan ve gönüllülük esasına dayandırılarak, çalışmaları ile fark oluşturmak amacıyla kurulmuştur.

Kısırlık Araştırma Platformu sağlık hizmetlerinin gelişmesi ve ulaşılabilirliğin arttırılması için çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Platformumuzun kadın sağlığı konusunda tıbbi ve sosyolojik araştırmalar yapmayı, kamuoyunu konu hakkında bilgilendirmeyi, hastaları dernek bünyesinde bir araya getirerek maddi ve manevi dayanışma ortamlarının oluşturulmasını amaçlar. Bu çalışmalar doğrultusunda çalışmalarını sürdüren derneğimiz bünyesindeki gönüllüleri ile gerekli araştırmaları yaparak kadınlarımızın en sık karşılaştıkları sorunları tespit edip, bu sorunların giderilmesi ve doğru yönlendirmenin sağlanması için çalışmaktadır.

            8 yılı aşkın süredir Türkiye’nin yedi bölgesi ve 81 ilinde çalışmalarını sürdürmekte olan Kısırlık Araştırma Platformu, kuruluşundan bu yana birçok kamu kurum kuruluşu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisindedir.